Vitaminer og mineral test

  • Mængde og behovs-områder
  • Kan kroppen optage stofferne

Viser kroppen et uacceptabelt højt behov på området, bør der ses på grunden herfor, idet en psykisk belastning kan være årsagen.

En følelsesmæssig ubalance kan hindre optagelse af et vitamin- og mineral område, hvorfor det er vigtigt med en test for optagelsen heraf.

Symptomer på ubalancer, på vitamin- og mineralområdet:

  • Træthed
  • Hovedpine
  • Irritation
  • Angst
  • Depression
  • Sindsforvirring
  • Mentale svingninger

Kan vi være sikre på, at vi altid får tilstrækkelig heraf, gennem den føde vi indtager?

Spørgsmålet er relevant, idet kroppens helhed, bestående af kemi, psyke og struktur er indbyrdes afhængige af hinanden, for kroppens balance.
Det vil sige, hvis man er i underskud på vitamin / mineral siden, kan det påvirke psyken og ligeledes kan psykens belastning kræve mere energi, i form af større mængder vitaminer og mineraler.