Stress

Stress

1. den specifikke stress

2. den uspecifikke stress

Den specifikke stress vil vi ikke give så megen opmærksomhed her, den kan folk godt selv handle på og gør det også for det meste. Det er der, hvor vi slår os over fingeren med en hammer eller brænder hånden på en kogeplade.

Her reagerer vi øjeblikkeligt. Vi trækker hånden til os og i værste fald, kører på skadestuen med det samme, fordi effekten på stressen kommer prompte.

Noget anderledes forholder det sig med den anden kategori – den uspecifikke stress. Her får vi ikke afregningen lige så prompte som ved den første kategori. Derimod kan der gå uger, måneder eller år inden ”regningen” kommer.

Det handler ikke (som man som ofte tror) om at have travlt, men mere om at kunne håndtere det vi gør. Eksempler kunne være:

  • Hvor meget kan vi klare?
  • Er vi skolet godt nok til det område vi varetager?
  • Er mit personlige psykiske ståsted stærkt nok?
  • Kan jeg sige fra og være ærlig overfor mig selv?
  • Har vi orden i vore aftaler på arbejdspladsen? Jobbeskrivelser m.m.

Det er her vi skal finde årsagen til den egentlige stress, altså dét, der gør os syge. Dét, som vi ikke kan bearbejde i samme tempo som det kommer, men som efterlader ”smerter” i os, som hober sig op og vi bliver syge.

Et terapiforløb, med en synliggørelse af det som skaber dit problem, vil måske kunne få ligevægten tilbage.