Migrane

Migræne

Symptomer:

  • Hovedpine
  • Kvalme
  • Synsforstyrrelser

Når det forholder sig sådan, at ca. 80 % af alle migrænelidende er kvinder, kunne det tyde på at samfundsmæssige sider kunne spille en rolle.

   • Man glemmer sit selvværd ved at være ”for meget” for andre.
   • Man har høje idealer og ansvarlighed
   • Man får stærke samvittighedsfølelser
   • Man undgår konflikter (på nogle områder)
   • Man er ”kun en pige”

Et terapiforløb vil måske kunne afhjælpe problemet…