16009352 - kinesiologist or physiotherapist treating anterior deltoid

Kinesiologi betyder “læren om bevægelse”

Det handler om menneskets bevægeapparatur, musklerne.

Musklerne og deres energier er tilknyttet vore organer, hvorfor det er muligt, at teste energien på et organ gennem en muskel.

Hvert organ har følelses relaterede begreber, som vi kan bruge til at kortlægge årsagen til belastningen, samt symptomerne herfor.

Gennem forståelse af problemstillingen, er det nu muligt efterfølgende, at genvinde energibalancen i organerne.

Gennem kinesiologien er det ligeledes muligt at teste effekten heraf.

Hvilke områder kan kinesiologien hjælpe i det mere daglige behov?

  • Vitamin- og mineral test
  • Fødevaretest
  • Motoriske problemer
  • Afdækning og korrigering af ubalancer
  • Mm.