krise

Krise

Krise er = fare eller muligheder

En krise er, når tidligere erfaringer og indlærte reaktionsområder, ikke er tilstrækkelige til at man kan forstå og psykisk beherske den aktuelle situation.

Faren består i, at ubearbejdede kriser kan medføre ubalancer, symptomer og sygdomme.

Mulighederne består i, at lære noget nyt, at blive mere objektiv, at forstå sig selv og andre langt bedre.

En krise er derfor positiv, idet den fortæller at vi bevæger os og vil i sagens natur nemt kunne møde noget, som vi ikke kan bearbejde her og nu.

Som begrebet indledningsvis fortæller, betyder det enten en fare eller en mulighed.

At mødet med en forandring / ændring / oplevelse kun kan blive farlig for os, hvis vi ikke gør noget ved den.

Se f.eks. angsten / frygten som ubearbejdede kriser, som vi kunne have lært noget af. Men det er aldrig for sent at tage fat på den.