Vor identitet

Identitet betyder overordnet: ”Hvem du er” og/eller ”det man er”, hvilket kan ændres, hvis vi føler at denne identitet taler os imod.

Med den substans af sjælelig og følelsesmæssighed du er, vil du se og opfatte verdenen omkring dig. Dette er substansen i dig, dette er din identitet.

Den kan ændres, hvis vi vil (og har brug for det, vel at mærke).

Det har vi ofte, fordi vi altid identificerer os med os selv, med det vi gør, siger og tænker. Hvis vi af en eller anden grund ikke bryder os om det, har vi muligheden for at ændre substansen i vort ”jeg”. Vi kan ændre tanker og holdninger, men du er stadig dig – blot med en ny identitet.

Det kan have sine fordele, men kræver en indsats, der kan være umagen værd.

Et terapiforløb eller et kursus i personlig udvikling kunne være en god start. Se under aktiviteter her på hjemmesiden.