Angst

Angst

Vi kan hjælpe dig med at genvinde ligevægten / balancen, ved at afdække skyggesiden i dig.

Skyggesiden er det som har skabt, årsagen til angsten og symptomet er reaktionen.

Ved ny viden om din skyggeside, sammenholdt med ny viden omkring en højere virkelighed end den, du i din subjektive virkelighed havde, skabes der en polaritet på disse to sider og i gennembruddet bliver du fri af problemet.

Polariteten består i, at du manifesterer / synliggør din nye forståelse til en ny virkelighed.

Altså tanke ændringen, det vi bliver bevidst om, gør at du bliver frigjort, når vi handler på det.