Allergi

Allergi kan være en reaktion på en hændelse, som ligger langt tilbage i vort liv.
Vi har måske fortrængt noget og ønsker ikke at blive mindet om det igen.

Hjernen udvikler da et allergi problem, som godtgør, at vi ikke kan være i den energi, som den fortrængte hændelse handler om. Allergien ”beskytter” os for at mærke smerten, ved ikke at komme i nærheden af oplevelsen med allergien, da vi jo af ”gode grunde” ikke kan være i dette felt.

Kinesiologien kan afhjælpe mange med et sådant problem.